OM OSS

Vega Husbesiktning AB startades 2019 av Jonas Ershage med en gedigen bakgrund i byggbranschen med 25års heltäckande erfarenhet. Karriären inom byggbranschen startade 1997 som snickare/byggnadsarbetare efter den gymnasiala byggnadsutbildningen. 2006 tog Jonas nästa steg till byggnadsingenjör genom utbildning på KTH SYD och arbetade sedan med projektledning på dem större byggnadsföretagen och gjorde så som produktionsledare, byggledare, produktionschef och inköpare fram till 2019 då ytterligare utbildning införskaffades till besiktningsman och Vega Husbesiktning AB startades.

Den stora anledningen till att kliva över till besiktningsman är den personliga vidareutvecklingen i branschen och att under alla år ute på projekten sett alla brister och utförandefel som fortfarande finns i byggbranschen. Som besiktningsman har man en stor möjlighet att ändra på detta genom att upptäcka dessa fel och brister i god tid i en förbesiktning och där av minska kostnader och öka kvalitén. 

Det ligger i både beställares och entreprenörers intresse att få sin entreprenad i enlighet med branschregler och avtal. Detta är också av vikt för att kunna få en heltäckande försäkring från försäkringsbolagen.

Vi vill bidra samhället med ett fackmannamässigt resultat för både beställare och entreprenörer.