ETT URVAL PÅ UTFÖRDA BESIKTNINGSUPPDRAG

Brf Roslagsskutan 1

Garantibesiktning av tak, fasad, balkonger och fönster.

Konsument

Slutbesiktning av våtrum, Haninge

Konsument

Teknisk utredning av en avbruten entreprenad

Konsument

Slutbesiktning av nyproducerad villa i Huddinge.

Brf Ripvägen 2

Slutbesiktning av 3st parhus, Saltsjö boo

Brf Hammarby Hills

Förbesiktning Putsfasad

Konsument

Slutbesiktning av nyproducera lösvirkeshus

Konsument

Slutbesiktning Fritidshus

Brf Ritstiftet

För och slutbesiktning av 4st trapphusrenoveringar

Brf Killingen

Normerande och slutbesiktning fönsterentreprenad.